Bukas na liham para sa Lupang Hinirang

Lupang Hinirang, Ang liham na ito ay ang aking munting paraan upang ipabatid sa iyo na ako’y lubos na nababalisa at nababagabag sa iyong kasalukuyang kalagayan. Ang aking puso’y napupuno ng takot na ika’y muling maging bihag matapos na iyong magigiting na anak ay ibuwis ang kanilang mga buhay upang ika’y palayain mula sa mgaContinue reading “Bukas na liham para sa Lupang Hinirang”